Eerste Graad

Waaibergstraat 5 - 3300 Tienen
Tel. 016 81 98 01
eerstegraad@viatienen.be

Directeur: mevr. Evy Poleunis
evy.poleunis@viatienen.be

Directeur leerlingen en organisatie: mevr. Grietje Vranken
grietje.vranken@viatienen.be

Bovenbouw

Directeur: dhr. Pieter Meuwissen
pieter.meuwissen@viatienen.be

Tweede graad

Waaibergstraat 43 - 3300 Tienen
Tel. 016 81 28 15
tweedegraad@viatienen.be

Directeur leerlingen en organisatie: mevr. Anneleen Pulinckx
anneleen.pulinckx@viatienen.be

Derde Graad

Waaibergstraat 45 - 3300 Tienen
Tel. 016 81 14 09
derdegraad@viatienen.be

Directeur leerlingen en organisatie: NN

Centrale diensten

Waaibergstraat 41 – 3300 Tienen
Tel. 016 76 84 10
info@viatienen.be

Algemeen directeur: dhr. Tom Sevenants
tom.sevenants@viatienen.be

Financieel beheerder: mevr. Ellie Jakos
ellie.jakos@sbsintpaulus.be

Dienst leerlingenfacturatie
leerlingenfacturatie@viatienen.be

Schoolbestuur

Via Secundair Onderwijs valt onder Schoolbestuur Sint-Paulus vzw. Het Schoolbestuur Sint-Paulus VZW is verantwoordelijk voor Katholieke scholen gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs in de ruime regio van Hoegaarden-Tienen-Zoutleeuw. Het is onze betrachting kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden vanaf het basisonderwijs tot het voortgezet onderwijs, zodat alle jongeren die aan onze scholen zijn toevertrouwd hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen. U kan het schoolbestuur contacteren via de Algemeen directeur, dhr. Tom Sevenants