De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. Wat betekent dit concreet?

Noodopvang voor leerlingen tot 14 jaar

Alle lessen worden geschorst maar we blijven opvang verzekeren voor leerlingen tot 14 jaar op alle schooldagen tussen 8.00 u. en 15.30u. en op woensdag van 8.00 u. tot 12.00 u. De opvang wordt prioritair voorzien voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders, aangezien zij de voornaamste risicogroep vormen. We vragen met aandrang om enkel een beroep te doen op de noodopvang indien u geen andere oplossing heeft.

Deze maatregel gaat in op maandag 16 maart en duurt t.e.m. 3 april 2020.

De leerlingen van de Eerste graad die beroep wensen te doen op deze opvang tijdens de week van 16 tot en met 20 maart, vragen wij een Smartschool-enquête in te vullen, en dit ten laatste voor zaterdagavond 14/3 om 21.00 u. U ontvangt een uitnodiging voor deze enquête via Smartschool. Voor de volgende weken zal dit op een later tijdstip bevraagd worden.

Schoolwerking

Concrete afspraken met betrekking tot de schoolwerking (o.a. leerstof, opdrachten, evaluatie…) zullen spoedig gecommuniceerd worden door de directeur van de graad waar uw kind les volgt. We vragen alleszins dat uw kind tijdens de volgende weken dagelijks Smartschool nakijkt. Alle communicatie zal via dit platform verlopen. De leerkrachten vergaderen op 16 maart om een evenwichtig aanbod uit te werken.

Wat kan u als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij uw kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neemt u contact op met de huisarts. Spreek met uw kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

Voor de laatste richtlijnen: raadpleeg onze Facebook pagina!

Naar Facebook