Hier vind je voor elke studierichting de studiefiche met info over de aangeboden lessen en het profiel van de leerling die deze richting volgt.

De studierichtingen van de eerste graad worden allemaal ingericht op de campus van de eerste graad (Waaibergstraat 5 - 3300 Tienen).

Eerste leerjaar

Om een keuze te maken in het eerste jaar volg je dit stappenplan.

Algemene vorming Keuzegedeelte
1A Uitbreiding Latijn
STEM
Projecten
Algemene lessentabel
Beschrijving projecten
1A Basis Algemene lessentabel
Beschrijving projecten
1B Algemene lessentabel
Beschrijving projecten

Tweede leerjaar

Algemene vorming Keuzegedeelte
2A Uitbreiding Grieks-Latijn
Latijn
Moderne talen-Wetenschappen
STEM-Wetenschappen
Economie en organisatie
Maatschappij en welzijn
2A Basis STEM-technieken
Economie en organisatie
Maatschappij en welzijn
2B STEM-technieken (10u)
Economie en organisatie (5u)
Maatschappij en welzijn (5u)