Elke leerling heeft recht op kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding. Kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen.

Leerlingbegeleiding situeert zich daarbij steeds op vier begeleidingsdomeinen:

  • leren en studeren
  • psychisch en sociaal functioneren
  • de onderwijsloopbaanbegeleiding
  • preventieve gezondheidszorg

De begeleiding vertrekt steeds vanuit een geïntegreerde benadering van de vier begeleidingsdomeinen en dit vanuit een continuüm van zorg. Acties of ondersteuning omtrent het ene domein worden nooit los gezien van de andere domeinen. Als school trachten we alle leerlingen voor elk begeleidingsdomein de nodige ondersteuning te geven. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben kunnen terecht bij:

  • De vakleerkrachten: ze geven remediëringsoefeningen of organiseren bijlessen voor de leerlingen die daar nood aan hebben.
  • De klasleerkrachten: ze volgen hun leerlingen van kortbij op. Leerlingen kunnen steeds met hun vragen bij de klasleerkracht terecht.
  • De leerlingenbegeleiders
  • Het CLB