Via Secundair biedt onderwijs aan waarin we de lat hoog leggen om zo het beste uit elke leerling te halen. Door een breed gamma aan studierichtingen - verschillende finaliteiten binnen vijf studiedomeinen - geven we elke jongere uit de brede regio Tienen de kans een richting te vinden die bij haar of zijn talenten past. We bieden dit onderwijs aan op één campus in het stadscentrum, waardoor jongeren met diverse achtergronden en talenten kunnen samenkomen om elkaar te ontmoeten en samen te leren en te leven. We bereiden onze leerlingen op deze manier optimaal voor op een steeds complexere en meer diverse samenleving.

Bij alles wat we doen als schoolteam vertrekken we vanuit de 5 pijlers van onze schoolwerking:

  • De lat ligt hoog: Door kwalitatief en voldoende uitdagend onderwijs te bieden willen we het beste uit elke jongere halen, niet alleen als leerling maar ook als mens.
  • Oog voor talent: Leerlingen krijgen maximale kansen om zichzelf te ontplooien. Alle leerlingen verdienen een plaats in onze school waar zij hun talenten ten volle kunnen benutten.
  • Dicht bij de leerling: Bij ons telt iedereen mee, en we dragen het respect voor iedere medemens dan ook hoog in het vaandel. Als school willen wij de leerling begeleiden in zijn persoonlijke groei.
  • Feel good: Wij willen een school zijn waar iedere leerling zich goed in zijn vel voelt, waar de leerling meer is dan een nummer.
  • Katholiek: Als katholieke dialoogschool willen wij vertrekken vanuit een hedendaagse invulling van de christelijke waarden en een groot respect voor de eigenheid van iedereen, ongeacht afkomst of geloof.