VIA-leerlingen

Wij zijn Via... Jij ook?

Info & inschrijvingen Brochure

Drie graden

Via is georganiseerd in een graadstructuur, zodat we de werking optimaal kunnen afstemmen op de noden van iedere leeftijdsgroep.

Vijf studiedomeinen

Een breed gamma aan studierichtingen binnen verschillende interessegebieden maakt dat leerlingen met uiteenlopende interesses en talenten hun plaats kunnen vinden in onze school.

Drie finaliteiten

Leerlingen uit alle finaliteiten ontmoeten elkaar zodat zij binnen een rijke schoolcontext kunnen opgroeien als breeddenkende jongeren.

Via Tienen: Secundair onderwijs

Onze aanpak in vijf krachtlijnen

Oog voor talent

Leerlingen krijgen maximale kansen om zichzelf te ontplooien. Alle leerlingen verdienen een plaats in onze school waar zij hun talenten ten volle kunnen benutten.

De lat ligt hoog

Door kwalitatief en voldoende uitdagend onderwijs te bieden willen we het beste uit elke jongere halen, niet alleen als leerling maar ook als mens.

Dicht bij de leerling

Bij ons telt iedereen mee, en we dragen het respect voor iedere medemens dan ook hoog in het vaandel. Als school willen wij de leerling begeleiden in zijn persoonlijke groei.

Feel good!

Wij willen een school zijn waar iedere leerling zich goed in zijn vel voelt, waar de leerling meer is dan een nummer.

Katholiek onderwijs

Als katholieke dialoogschool willen wij vertrekken vanuit een hedendaagse invulling van de christelijke waarden en een groot respect voor de eigenheid van iedereen, ongeacht afkomst of geloof.

Een bruisende school: volg ons op de voet!

Naar Facebook Naar Instagram