U bent hier

Nieuwe campus

Het katholiek secundair onderwijs in Tienen heeft een rijke onderwijsgeschiedenis. De ruime waaier aan studiemogelijkheden is een sterke troef van de VIA-scholen. Het is onze missie om open te staan voor alle leerlingen en hen te begeleiden in een zorgende leeromgeving. Wij garanderen dat elke leerling een vrije en weloverwogen keuze kan maken uit ons ruim studieaanbod. Door alle studierichtingen op één campus aan te bieden, krijgen de leerlingen meer ontplooiingskansen en mogelijkheden om hun talenten ten volle te benutten. Dit is de weg die de VIA-scholen binnenkort samen inslaan. Vanaf 2017 worden de secundaire VIA-scholen, momenteel verspreid in Tienen, gecentraliseerd op campus Waaiberg. De vier deelcampussen die hier ontstaan, brengen leeftijdsgenoten samen, los van onderwijsvormen. De huidige gebouwen van de basisschool Sint-Jozef blijven in gebruik. De leerlingen van VIA-Eerste Graad zullen beschikken over hun eigen gebouwen. Voor de leerlingen van de tweede en van de derde graad worden nieuwe gebouwen opgericht. Dankzij de samenwerking met de architecten van ELD/CPA Scholenbouw en met de Scholen van Morgen vennootschap, ontstond een creatief en functioneel ontwerp. We kiezen voor eigentijds uitgeruste lokalen in een groene omgeving, zodat elke leerling en medewerker zich thuis voelt op school.

Tweede graad met speelplaats

De nieuwe gebouwen worden gerealiseerd door de publiek private samenwerking Scholen van Morgen, die een inhaalbeweging in scholenbouw beoogt. Momenteel staan via dit bouwprogramma In Vlaanderen honderden scholen in de steigers. De Scholen van Morgen-vennootschap staat als bouwheer in voor de prefinanciering, de opvolging en coördinatie van het ontwerp, de bouw en het 30-jarig onderhoud van de schoolgebouwen. Tijdens die periode van 30 jaar betaalt het schoolbestuur een jaarlijkse vergoeding. Nadien wordt het schoolbestuur eigenaar van de gebouwen. De realisatie van dit bouwproject is ongetwijfeld een zeer belangrijke stap in de pedagogische structuur van de Viascholen. De werkzaamheden starten in de zomer van 2015. Tijdens de uitvoering van de werken zullen ouders, leerlingen, buren, medewerkers en alle geïnteresseerden op de hoogte gehouden worden via een bouwwebsite.

Project tweede graad
Het eerste nieuw op te richten gebouw ligt bovenaan de Waaibergstraat. Het bestaande gebouw (L/M-blok) wordt afgebroken. Hier krijgt de campus een echt gezicht naar de straat. Bezoekers zijn welkom via een duidelijke, ruime toegang die leidt naar het hart van de school. Op het gelijkvloers komen de administratieve lokalen en lokalen met algemene functies. Op de verdiepingen worden de leslokalen gegroepeerd per vakgroep wat de dia toog, de creativiteit en de samenwerking bevordert.
Project derde graad en sporthal
Achteraan op de campus, achter het gebouw voor de tweede graad, worden een nieuwbouw voor de derde graad en een sporthal ingeplant . De verschillende gebouwen vormen een uniform geheel. In het sportcomplex kunnen alle leerlingen - van groot tot klein - sporten op één van de drie velden. De sporthal wordt voor de helft ingegraven in de grond en voorzien van een duurzaam groendak. In dit bouwproject zijn alle andere daken uitgerust met zonnepanelen.

Huidige stand van het project (dd. 20 maart 2015)

  • De bouwaanvraag werd ingediend in juni 2014 en is goedgekeurd. Er werden geen bezwaren ingediend.
  • De aanbesteding is gebeurd en wordt gefinaliseerd in de maand april 2015. Het werk zal dan toegewezen worden aan de geselecteerde aannemer.
  • Tijdens de herfstvakantie 2015 starten de afbraakwerken van de gebouwen van Via-1 (vroegere VITO). De leerlingen zullen vanaf september 2015 verspreid worden over de verschillende beschikbare leslokalen in andere gebouwen. Aansluitend starten de bouwwerken die moeten afgerond zijn rond maart 2017.
  • Bekijk de foto's (dd. 16 januari 2016)

 

Agenda

vrijdag 29 juni

  1. Rapport met oudercontact

maandag 2 juli

  1. Inschrijvingen

zaterdag 7 juli

  1. Inschrijvingen

maandag 27 augustus

  1. Inschrijvingen