U bent hier

Sint-Paulus

"Heb waardering voor elkaar en probeer elkaar daarin te overtreffen..." (Sint-Paulus)

Het schoolbestuur heeft sinds 1 januari 2014 een nieuwe naam: Schoolbestuur Sint-Paulus. De keuze voor Sint-Paulus berust op de vaststelling dat Paulus ook vandaag nog voor ieder van ons een bron van enthousiasme en inspiratie kan zijn. Samen met Petrus is Sint-Paulus één van de hoofdfiguren van de kerk:

 • Paulus was een man van zijn tijd, een man die de context waarin hij werkte, ernstig nam.
 • Hij predikte eenheid in verscheidenheid met respect en aandacht voor eenieder, in het bijzonder voor ‘de kleintjes’.
 • Zijn reizen en brieven getuigen van zijn aandacht voor de diversiteit van culturen, denkwerelden en levensbeschouwingen.
 • Paulus bracht mensen samen. Hij bemoedigde hen in ‘hoe’ samen te leven en samen te zijn en vermaande hen wanneer eigenbelang het denken en de zeden deed verwilderen.
 • Paulus was een man met idealen, met gedrevenheid, met vuur, met passie! Hij stelde zich raakbaar op, was aanwezig en betrokken, geëngageerd.
 • Paulus was een bewogen man, die zich –letterlijk en figuurlijk– in beweging liet zetten door zijn geloof. Hij was een vat vol emoties ook: verontwaardigd, liefdevol, bemoedigend, …: alles op het juiste ogenblik, aangepast aan de context.
 • Paulus was een robuuste figuur, maar met een gouden hart.

Kortom: Sint-Paulus was een man van geloof, een man vol hoop, een man met een missie! In zijn geest wil het Schoolbestuur Sint-Paulus haar scholen besturen en met zijn gedrevenheid christelijk onderwijs organiseren in en om Tienen.

Op 25 januari viert de kerk Sint-Paulus. Dat was de dag van Paulus' bekering.

Agenda

maandag 3 december

 1. William voor beginners (2de jaren A)

donderdag 6 december

 1. Rapport DW2

maandag 10 december

 1. Begin examens

woensdag 12 december

 1. Einde examens B-stroom