U bent hier

Sint-Paulus

"Heb waardering voor elkaar en probeer elkaar daarin te overtreffen..." (Sint-Paulus)

Het schoolbestuur heeft sinds 1 januari 2014 een nieuwe naam: Schoolbestuur Sint-Paulus. De keuze voor Sint-Paulus berust op de vaststelling dat Paulus ook vandaag nog voor ieder van ons een bron van enthousiasme en inspiratie kan zijn. Samen met Petrus is Sint-Paulus één van de hoofdfiguren van de kerk:

 • Paulus was een man van zijn tijd, een man die de context waarin hij werkte, ernstig nam.
 • Hij predikte eenheid in verscheidenheid met respect en aandacht voor eenieder, in het bijzonder voor ‘de kleintjes’.
 • Zijn reizen en brieven getuigen van zijn aandacht voor de diversiteit van culturen, denkwerelden en levensbeschouwingen.
 • Paulus bracht mensen samen. Hij bemoedigde hen in ‘hoe’ samen te leven en samen te zijn en vermaande hen wanneer eigenbelang het denken en de zeden deed verwilderen.
 • Paulus was een man met idealen, met gedrevenheid, met vuur, met passie! Hij stelde zich raakbaar op, was aanwezig en betrokken, geëngageerd.
 • Paulus was een bewogen man, die zich –letterlijk en figuurlijk– in beweging liet zetten door zijn geloof. Hij was een vat vol emoties ook: verontwaardigd, liefdevol, bemoedigend, …: alles op het juiste ogenblik, aangepast aan de context.
 • Paulus was een robuuste figuur, maar met een gouden hart.

Kortom: Sint-Paulus was een man van geloof, een man vol hoop, een man met een missie! In zijn geest wil het Schoolbestuur Sint-Paulus haar scholen besturen en met zijn gedrevenheid christelijk onderwijs organiseren in en om Tienen.

Op 25 januari viert de kerk Sint-Paulus. Dat was de dag van Paulus' bekering.

Agenda

Morgen

 1. Projectdag
 2. Einde examens 1A en 2A
 3. Einde project B-stroom

dinsdag 19 december

 1. Einde examens
 2. Projectdag
 3. Reflectievoormiddag

woensdag 20 december

 1. Klassenraden
 2. Lesvrije dag

vrijdag 22 december

 1. Activiteiten voor de leerlingen
 2. Rapportbespreking en kerstactiviteit
 3. Rapportuitreiking (PR1)
 4. Rapportuitreiking + oudercontact